Asute siin: Avaleht 1997. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1997 Rannikumaastikud 1997. a.Rannikumaastikud 1997. a.

Kokkuvõte

1997. aastal toimusid seireprojekti "Rannikumaastike seire" raames tööd kolmel seirealal — Rammu, Reigi ja Keibu. Andmeid koguti 17 erineva näitaja (nt looduslikud väärtused, maastikud, arheoloogilised- ja kultuuriväärtused, olemasolevad ja võimalikud ohud jne) kohta.

Uuritud seirealad on maastikuliselt küllaltki erinevad. Rammu seireala esindab saarelist geosüsteemi, kus maakasutus on viimase poole sajandi jooksul hääbunud. Reigi rannikumaastike seireala omanäolisus seisneb arvukate rannajärvede (laiside) esinemises ning maatõusust tingitud maastike kiires arengus. Nii Rammu kui ka Reigi rannikumaastiku seireala kujunemisel on etendanud olulist osa metsakultuuride rajamine, mis halbade edaafiliste tingimuste tõttu pole andnud soovitud tagajärgi. Keibu seireala kuulub tüüpiliste rannikumetsadega kaetud luitestunud maastike hulka, mis on äärmiselt väikese kasutustaluvusega ning kus inimtegevus võib põhjustada suuri muutusi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee