Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Rannikumaastikud 2010. a.Rannikumaastikud 2010. a.

Kokkuvõte

2010. aastal tehti rannikumaastike seire allprogrammi raames töid Vääna-Jõesuu, Naissaare ja Juminda seirealal, kus esmased uuringud toimusid 2000. (Vääna-Jõesuu ja Naissaar) ja 2001. (Juminda) aastal.

Maastikuprofiilidel kohtas suuremaid muutusi rannatsoonis, kus seirete vahepealsel perioodil esinenud tormid olid murrutanud randa. See nähtus selgelt Naissaare seireala maastikuprofiilidelt ja Juminda seireala maastikuprofiililt II. Maastikuprofiilidel eristatud tsoonid olid jäänud enamasti samaks, muutusi esines alustaimestiku dominantliikides. Muutused maakattes olid samuti väikesed. Seirealade maastike seisundit saab hinnata heaks. Problemaatilisem piirkond on kitsas rannaala Naissaarel sadamast lõunapool, kus rannamurrutuse ja matkaraja intensiivse kasutuse tulemusena on kannatanud siinsed kooslused. Kahjustatud on ka Vääna seireala supelrannaga piirneva metsa alustaimestik.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee