Asute siin: Avaleht 1997. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1997 Randa uhutud linnud 1997. a.Randa uhutud linnud 1997. a.

Kokkuvõte

Randa uhutud lindude loendus toimub kevadeti ja sügiseti, mil piki veejoont läbitakse võimalikult pikk rannikulõik ja loendatakse kõik randa uhutud surnud linnud. Eesti rannik on seni randa uhutud veelindude loendustega kaetud ebaühtlaselt.

1997. aasta kevadistel loendustel läbiti 226,8 km rannikut, s.o 6% kogu Eesti rannajoonest (3794 km). Sügiseste loendustega kaeti 109,6 km rannikut, s.o 2,9% kogu rannajoonest. 1997. aasta kevadistel loendustel leiti 153 hukkunud lindu ja sügisestel loendustel leiti 78 hukkunud lindu, s.o vastavalt 0,65 ja 0,72 hukkunud lindu 1 km rannajoone kohta. Leiud koondusid peamiselt avamerega piirnevatele rannikutele Saaremaal ja Hiiumaal. Hukkunud veelindude hulgas leidus kõige enam aule.

Õliga määrdunud lindude osakaal kõikide leitud veelindude (231 lindu) hulgas oli suhteliselt suur — 7% (7,5% kevadel ja 6,3% sügisel). Saastunud linde leidus kõige enam Läänemere avamereosaga piirnevatel rannikutel Saaremaa edela- ja loodeosas ning Hiiumaa põhjaosas.

Randa uhutud õlisaastet avastati nii kevadel kui sügisel Nõva rannikul Loode-Eestis.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee