Asute siin: Avaleht 1998. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1998 Randa uhutud linnud 1998. a.Randa uhutud linnud 1998. a.

Kokkuvõte

Randa uhutud lindude loenduse käigus läbitakse piki veejoont võimalikult pikk rannikulõik ja loendatakse kõik randa uhutud surnud linnud. 1998. aastal loendati randa uhutud veelinde kokku 217,3 km ulatuses: kevadel 29 erineval loendusrajal kokku 127 km rannikul ja sügisel 14 loendusrajal kokku 90,3 km rannikul.

Loendustel leiti kokku 131 randa uhutud hukkunud veelindu: kevadel keskmiselt 0,83 lindu ühe kilomeetri kohta ja sügisesel loendusel keskmiselt 0,29 ühe kilomeetri kohta. Hukkunud veelindude hulgas oli kõige enam aule. Saastunud linde leidus kõige enam Läänemere avamereosaga ning Liivi lahega piirnevatel rannikutel Saaremaa edelaosas. Randa uhutud õlisaastet leiti vaid kevadel vähesel määral Nõva rannikul Loode-Eestis ning Nasva lähedal Saaremaal. Kevadloenduse käigus leiti ka kolm hukkunud viigerhüljest (1 vana ja 2 poega) Liivi lahe Pärnu ümbruse rannikul.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee