Asute siin: Avaleht 1999. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1999 Randa uhutud linnud 1999. a.Randa uhutud linnud 1999. a.

Kokkuvõte

Kokku loendati 1999. aastal randa uhutud veelinde 241,3 km ulatuses, peamiselt Loode-Eesti ja Saaremaa rannikutel. Loendustel leiti 117 randa uhutud hukkunud veelindu, s.o keskmiselt 0,48 lindu ühe läbitud kilomeetri kohta. Nii kevadisel kui sügisesel loendusel leiti enim hukkunud linde Saaremaa rannikutel (kevadel keskmiselt 0,89 lindu/km ja sügisel 0,41 lindu/km). Hukkunud veelindude hulgas oli kõige enam aule. Järgnesid kajakad, kühmnokk-luiged jt liigid. Hukkunud 117 veelinnust oli sulestik saastunud kümnel, s.o 8,6%. Saastunud linde leidus kõige enam Läänemere avamereosaga piirnevatel rannikutel Loode-Eestis ning Saaremaal. Randa uhutud õlisaastet leiti kevadel ulatuslikumalt, 2,5–3 km ulatuses, Osmussaare looderannikult.

Aastatel 1996–1999 on kevadloendustega kaetud kokku 624 km randa, sügisloendustega vastavalt 561 km randa. Sel perioodil on leitud 0,72 hukkunud lindu ühe kilomeetri läbitud rannalõigu kohta. Õliga jm lipofiilsete ainetega saastunud veelinde on aastatel 1996–1999 avastatud kokku 31.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee