Asute siin: Avaleht 2006. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2006 Randa uhutud linnud 2006. a.Randa uhutud linnud 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal jätkati randa uhutud lindude loenduste seiret kahel püsiseirealal: Loode-Eestis ja Loode-Saaremaal. Kevadloendusel leiti Loode-Eesti seirealalt varasemast oluliselt rohkem hukkunud (6,8 lindu/km) ja õliga määrdunud linde (koguni 83%), mis oli jaanuaris Loode-Eesti randasid laastanud reostuse tagajärg. Loode-Saaremaa seirealal oli hukkunud veelinde enam-vähem sama palju kui varasematel aastatel (1,4 lindu/km), kuid varasemast enam leiti hukkunud maismaalinde (1,6 lindu/km). Selle põhjuseks olid tõenäoliselt rändeaegsed ebasoodsad ilmastikuolud.

Kogu seireperioodil, aastatel 1996–2006, on hukkunud lindude leiutihedus kevadel pigem suurenenud ja sügisel pigem vähenenud. Pikaajaliselt, kui erandlikud reostuseaastad võrdlusest välja jätta, on õliga määrdunud lindude osatähtsused olnud stabiilne nii kevadel kui ka sügisel.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee