Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Rahvusvahelise tähtsusega kalaliigid 2011. a.Rahvusvahelise tähtsusega kalaliigid 2011. a.

Kokkuvõte

Seirejuhend on valminud LIFE+ programmi toel läbi viidava projekti HAPPYFISH (Saving life in meanders and oxbow lakes of Emajõgi River in Alam-Pedja Natura 2000 area, LIFE 07 NAT/EE/000120) raames. Projekti üheks alameesmärgiks on luua juhendmaterjalid Alam-Pedja Natura 2000 alal esinevate Loodusdirektiivi 2. lisasse kuuluvate kalaliikide tõugja, hingi, vingerja ja võldase seire korraldamiseks.

Antud juhendmaterjal on mõeldud kasutamiseks nii Happyfish projekti jooksul kui ka pärast seda. Selle rakendamine peab tagama nimetatud nelja kalaliigi ning nende elupaikadeks olevate veekogude seisundi ja selle dünaamika seiramise viisil, mis kindlustab piisava operatiivsuse negatiivsete muutuste avastamisel ja vajaliku informatsiooni soovimatute näitajate (näiteks kalade arvukuse languse) tekkepõhjuste kohta. Lisaks peab seire andma teavet projekti käigus läbi viidud tegevuste (vanajõe suudmete süvendamise, koelmute parandamise ja tõugja asustamise) edukuse hindamiseks, seda nii tegevuste toimumise ajal kui ka pikemas perspektiivis.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee