Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Päevaliblikate kooslused 2004. a.Päevaliblikate kooslused 2004. a.

Kokkuvõte

Päevaliblikate seire toimus 2004. aastal kokku seitsmel seirealal - Mäepea puisniidul, Tagamõisa puisniidul, Haavakannu alvaril, Jussi nõmmel, Raja külas, Vana-Vastseliinas ja Piusa-Veskis. Alad valiti aasta varem seireks ettevalmistatud neljateistkümne transekti seast. Väljavalitud transektidel mõõdeti kõigi blokkide pikkused ning transekti kogupikkus 5-meetrise täpsusega. Vastavalt väljatöötatud metoodikale toimus päevaliblikate seire transektloendus-meetodil.

Kõigi transektide peale kokku leiti 78 päevaliblikaliiki, mis moodustab Eesti pärismaisest päevaliblikate faunast (99 liiki) ligi 79%. Kuna ükski transekt ei asunud rabas (seetõttu polnud võimalik leida vähemalt viit liiki rabadel elavaid päevaliblikaid), haarati käesoleva seireprogrammi raames üheainsa aasta jooksul sisuliselt üle 80% Eesti pärismaisest liblikafaunast. Liigirikkaim transekt oli 48 liigiga Piusa-Veski, kõige vaesem (23 liiki) oli päevaliblikate fauna Jussi nõmmel. Keskmiselt õnnestus ühel transektil teha kindlaks 32 liiki päevaliblikaid.

Arvukaim liik transektidel oli rohusilmik (Aphantopus hyperantus), kokku fikseeriti 912 isendit. Kümne arvukama liigi sisse mahtusid veel harilik viirgpunnpea (Thymelicus lineola, 309 is), helmika-aasasilmik (Coenonympha glycerion, 257 is), luhatäpik (Brenthis ino, 186 is), naeriliblikas (Pieris napi, 152 is), mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne, 124 is), lapsuliblikas (Gonepteryx rhamni, 102 is), harilik taevastiib (Polyommatus amandus, 97 is), nurmikusilmik (Hyponephele lycaon, 85 is) ja ristikheina-taevastiib (Polyommatus icarus, 81 is). 33 liiki olid transektidel väga haruldased, neid leiti kogu seireprojekti käigus kokku alla 10 isendi. Kaheksast looduskaitsealusest päevaliblikaliigist leiti 2004. aastal seirealadelt seitse – tähniksinitiib, mustlaik-apollo, suur-kuldtiib, suur-mosaiikliblikas, sõõrsilmik, teelehe-mosaiikliblikas, vareskaera-aasasilmik.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee