Asute siin: Avaleht 2006. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2006 Põllumajandusmaastikud 2006. a.Põllumajandusmaastikud 2006. a.

Kokkuvõte

2006. aastal oli vaatluse all kolm erinevat seireala: Ühtri, Tuudi ja Audru. Pikk põud mõjutas kimalaste arvukust ja liigirikkust. Vaatamata sellele oli Hiiumaal Ühtri seireala kimalaste arvukus aastate keskmise tasemel. Ühtris kohati vähem liike, kuid kimalaste arvukus oli seal kõrgem kui seda Audru ja Tuudi seireala. Samas mitmekesisuse indeks oli kõrgem Audru ja Tuudi aladel, kus esines rohkem liike kuigi kimalaste arvukus oli oluliselt madam. Haruldasematest liikidest, mis kuuluvad ka Eesti punasesse raamatusse, kohati Ühris transektidel kimalast Bombus humilis ja Audrus kägukimalast Psithyrus rupestris. Sel aastal ei kohatud ühelgi transektil pikasuiselisi kimalasi. See võis tuleneda selle aasta ilmastikust, kuna pikasuiselistele kimalastele sobivate toidutaimede hulk oli sel aastal piiratud.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee