Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Põlendike kooslused 2009. a.Põlendike kooslused 2009. a.

Kokkuvõte

Põlendike putukad

Seire toimus Agusalu LKA, Kurtna MKA ja Põhja-Kõrvemaa LKA põlengualadel kokku kümnes seirepunktis. Neist pooled asusid majandamata ja pooled majandatud metsas ehk raielangil. Seiret tehti mais, juunis, juulis ja augustis kahenädalaste vaatlusperioodidena.

Akenpüünistega tabatud mardikad näitasid kolmandal põlengujärgsel aastal võrreldes eelmise aastaga mõõdukat (liigirikkuses) kuni tugevat (arvukuses) langustendentsi, ja seda kõigi püüniste lõikes. Teise põlengujärgse aastaga võrreldes vähenes nii akenpüünistega, kui ka pinnasepüünistega tabatud liikide arv. Liikide arvukus kahanes kõige enam nende ksülobiontide osas, kes elunevad surevas, poolsurnud ja veel kuivamata puukoores ja okstes. Põlendikuspetsiifilisi mardikaliike avastati seirealadel 11. Uusi põlenguliike ei lisandunud.

Põlendike taimestik

2009. aastal korrati taimestiku seiret 2007. ja 2008. aastal seiratud aladel. Kõikidel seiratud aladel kokku leiti 172 liiki kõrgemaid soontaimi. Sarnaselt eelnenud seireaastale, esinesid põlengualadel: ahtalehine põdrakanep, võnk-kastevars, mustikas, pohl, mägi-pajulill, sinikas, võilill, kanarbik, sookail, sinihelmikas, vaarikas ja tupp-villpea. Väga sage oli männi-, arukase-, sookase- ja paakspuu järelkasv. Looduskaitsealuseid liike registreeriti seiratud põlengualadel kokku seitse III kategooria liiki. Kolme vaatlusaasta jooksul kogutud seire tulemused on väga ootuspärased.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee