Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Põlendike kooslused 2010. a.Põlendike kooslused 2010. a.

Kokkuvõte

Põlendike samblad

Sammalde seire käigus leiti kokku 33 samblaliiki. Kõige sagedamateks liikideks olid nii maapinnal kui puidul palu-karusammal (Polytrichum juniperinum), harilik punaharjak (Ceratodon purpureus) ja longus pirnik (Pohlia nutans). Maapinnaruutudes kuulus sagedamini esinevate sammalde hulka veel harilik karusammal (Polytrichum commune). Suurima katvusega liikideks maapinnaruutudes (keskmine katvus neis ruutudes, kus liik esines > 20%) olid harilik karusammal ja palu-karusammal. Puidul olid kõige suurema katvusega samad liigid, mis olid ka kõige sagedasemad. Haruldasi ja Eesti punasesse raamatusse kuuluvaid liike ei leitud.

Põlendike samblikud

Samblikuliikide inventuuri käigus registreeriti kümnel põlengualal 86 samblikuliiki. Valdav osa neist on substraatide kasutuse osas generalistid ning Eestis (väga) sagedased. Üllatuslikult leidus põlengualadel ka kuus tähelepanu väärivat pisisamblikku: harva esinevad kalitsioidid  Calicium parvum, Chaenothecopsis nigra ja Phaeocalicium populneum, varjulistes kohtades kõdul ja mullal kasvavad Psilolechia clavulifera ja P. lucida, ning vääriselupaiga indikaatorliigina kasutatav punetav vistarsamblik (Mycoblastus sanguinarius). Ootuspäraselt olid metsa seirealad raiesmike omadest liigirikkamad.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee