Asute siin: Avaleht 1999. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1999 Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 1999. a.Ohustatud soontaime- ja samblaliigid 1999. a.

Kokkuvõte

Haruldaste taimeliikide seire eesmärk on koguda järjepidevat informatsiooni Eestis haruldaste ja ohustatud taimeliikide populatsioonide seisundist ja selle muutustest.

1999. aastal seirati ruudumeetodil 47 sõnajalg- ja õistaimeliiki 67 seireruudul ja seisundiseire meetodil 60 taimeliiki 99 kohas. Seirega oli haaratud enamik Eesti maakondi, v.a Viljandi ja Lääne-Virumaa. I kaitsekategooria liikidest oli seire all 12 taimeliiki.

Ruthe sõrmkäpa, lehitu pisikäpa ja leeder-sõrmkäpa populatsioonid olid enam-vähem stabiilsed, kuigi väga väikesed.

Mägi-kadakkaera ja sinise kopsurohu populatsioonid oli 1999. aastal veidi suurenenud, kuid nende ohutegurid on kõik säilinud ja väikseimgi muudatus võib viia populatsiooni hävimisele.

Halvenenud oli kobarpea populatsioon Anne leiukohas, kus isendite arvukus oli tunduvalt langenud.

Harulise võtmeheina populatsioon oli võrreldes eelmise aastaga tunduvalt väiksem ja halvemas seisus, ka uus leiukoht on väga väike.

Pisilina vana kasvukoht kamardub, kunstlikult loodud sobivatel kasvualadel oli taimi vaid varjulistel niiskematel kohtadel, põud on mõjunud hävitavalt.

Käpalistest oli endiselt halb rohekal õõskeele seisund, halvenenud ka tõmmu käpp Jäneda leiukohal. Roheka õõskeele olukord on muutunud kriitiliseks ning karta on liigi kadumist Eestist.

Kaljukressi ja müürkevadiku populatsioonide puhul oli 1999. aastal liigkuiva suve tõttu taas täheldatav arvukuse langus.

Pehme koeratubaka, karvase maarjalepa ja sileda tondipea mitmed varasemad leiukohad on kadunud ja liikide levikupilt ahenenud.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee