Asute siin: Avaleht 2002. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2002 Nahkhiired 2002. a.Nahkhiired 2002. a.

Kokkuvõte

2002. aastal koguti nahkhiirte seireandmeid kokku 10 seirejaamast, sh. kahest talvisest ja kaheksast suvisest seirejaamast.

2002. aastal registreeriti seirejaamades kokku 9 liiki nahkhiiri: tiigilendlane (Myotis dasycneme), veelendlane (M. daubentonii), brandti lendlane/habelendlane (M. brandtii/mystacinus), suurkõrv (Plecotus auritus), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), kääbus-nahkhiir (P. pipistrellus), hõbe-nahkhiir (V. murinus), põhja-nahkhiir (Eptsicus nilssonii) ja suurvidevlane (Nyctalus noctula). Uusi liike 2002. aastal ei leitud.

Talviste seirejaamades olulisi muudatusi võrreldes 2001. aastaga ei täheldatud: Vääna-Posti koopas oli seal veidi kasvanud tiigilendlaste, veelendlaste ja brandti lendlaste arv, kahanenud aga põhja-nahkiirte arv. Hukkunud nahkhiirte arv oli uuritud talvituspaikades väike.

Suvistes seirejaamade tehtud detektor-joonloendus andis kokkuvõttes 8 liiki ja 204 isendit ja detektor-punktloendus 7 liiki ja 124 isendit. Suvistes elupaikades oli taas arvukaimaks ja domineerivaks liigiks põhja-nahkhiir.

10 seirejaamas kokku leiti 9 liiki nahkhiiri (82% liikide üldarvust Eestis), mis on kahe liigi võrra vähem kui 2001. aastal.

Haruldasi liike leiti kokku 5 (tiigilendlane, brandti lendlane, kääbus-nahkhiir, hõbe-nahkhiir ja suurvidevlane), mis on 45% nahkhiireliikide üldarvust Eestis.

Üheksa aasta jooksul (1994–2002) kogutud seireandmete põhjal saab öelda, et nahkhiirte arvukus on püsinud Eestis suhteliselt stabiilne, s.t suuri kõikumisi pole sel perioodil täheldatud.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee