Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Nahkhiired 2009. a.Nahkhiired 2009. a.

Kokkuvõte

Aastal 2009 olid nahkhiirte riiklikus seires järgmised töölõigud:

  1. nahkhiirte kesktalvine loendus talvituspaikades (veebruarist märtsi keskpaigani);
  2. nahkhiirte detektor-loendus poegimisperioodil suvistes lennupaikades (20. juunist 10. juulini);
  3. nahkhiirte rändeaegne loendus rannikuliinides (15. augustist 15. septembrini).

Seirejaamades ja rannikuliinides leiti kokku 10 liiki nahkhiiri: tiigilendlane (Myotis dasycneme), veelendlane (M. daubentonii), tõmmuendlane (M. brandtii), tõmmulendlase/ habelendlase kompleks (M. brandtii/mystacinus), Nattereri lendlane (M. nattereri), pruun-suurkõrv (Plecotus auritus), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), kääbus-nahkhiir (P. pipistrellus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus) ja suurvidevlane (Nyctalus noctula).

Talvituspaikades olid arvukamad liigid veelendlane, põhja-nahkhiir, tiigilendlane ja tõmmulendlane. Talvises põhi-seirejaamas oli nahkhiiri tavalisest vähem, eelneva talvega võrreldes oli seal tunduvalt vähem tõmmulendlasi. Suve alguse põhi-seirejaamade lennupaikades olid arvukamateks liikideks põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir ja veelendlane.

Võrreldes eelneva aastaga oli põhja-nahkhiiri ja pargi-nahkhiiri vähem. Rannikupunktides oli arvukaimaks liigiks pargi-nahkhiir. Suve lõpu loenduspunktid rannikuliinides leiti erinevaid nahkhiireliike ligikaudu samal arvul kui 2008. aastal. Nahkhiirte liikuvus oli ka 2009. aastal kõrgeim edelarannikul ja madalaim põhjarannikul. Liikidest oli rannikupunktides arvukaim pargi-nahkhiir, järgnesid põhja-nahkhiir ja veelendlane.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee