Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Nahkhiired 2011. a.Nahkhiired 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal leiti seirejaamades kokku 10 liiki nahkhiir: tiigilendlane (Myotis dasycneme), veelendlane (M. daubentonii), tõmmulendlane (M. brandtii, talvisel loendusel), tõmmulendlase/habelendlase kompleks (M. brandtii/mystacinus, suvisel loendusel), Nattereri lendlane (M. nattereri), pruun-suurkõrv (Plecotus auritus), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), kääbus-nahkhiir (Pipistrellus pipisttrellus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus) ja suurvidevlane (Nyctalus noctula).

Talvituspaikades olid arvukamad liigid veelendlane, tiigilendlane, tõmmulendlane ja põhja-nahkhiir, vähem oli pruun-suurkõrvu. Talvises põhi-seirejaamas oli nahkhiiri üle keskmise (202); eelnenud talvega võrreldes oli seal rohkem veelendlasi, tõmmulendlasi ja põhja-nahkhiiri, ent pruunsuurkõrvu oli vähem. Selle põhjuseks võis olla külm ja lumerohke talv. 8 suve alguse põhi-seirejaama andmetel olid lennupaikades arvukamateks liikideks põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir ja veelendlane.

Eelneva aastaga võrreldes oli 2011. a suve algul vähem tiigilendlasi, pargi-nahkhiiri ja hõbe-nahkhiiri; kääbus-nahkhiiri ja suurvidevlasi oli aga rohkem. Parginahkhiire arvukus oli tunduvalt langenud Kuressaare ja Räpina seirejaamades, põhjuseks ehk eelnenud külm talv. Seevastu Värska seirejaamas oli nahkhiirte arvukus oluliselt tõusnud, mille põhjuseks uute kolooniate ilmumine korraga kolmel liigil: tiigilendlasel, kääbus-nahkhiirel ja suurvidevlasel.

Kääbus-nahkhiire erakordselt kõrge arvukus loendusradadel oli tingitud selle liigi kolooniast Värskas, kust saadi enamik andmeid. Suurvidevlase varasemast kõrgem arvukus oli tingitud liigi kõrgest arvukusest Räpinas ja Värskas.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee