Asute siin: Avaleht 1996. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1996 Mullaelustiku seire 1996. a.Mullaelustiku seire 1996. a.

Kokkuvõte

1996. aastal tehti seireprojekti "Mullaelustiku seire" raames töid järgmistel seirealadel: Saare, Adavere, Porijõgi, Õeste, Matsalu, Karula, Ontika. Tehti kindlaks vihmausside arvukus, liikide arv, mitmekesisus seiretransektide kaevetes ning iseloomustati mulla mikroobikooslust.

1996. aasta seiretulemusi mõjutas äärmiselt kuiv suve teine pool. Seetõttu iseloomustab vihmaussikooslusi suhteliselt suur vähenõudlike liikide (Allolobophora caliginosa, Lumbricus rubellus) arvukus, nõudlikumaid liike seevastu esines vähearvukalt või nad puuduvad hoopis. Koosluste mitmekesisused seirejaamades olid võrreldes 1995. aastaga väiksemad, ehkki teatud tingimustes oli vihmausside arv koosluses ülisuur (Ontika-2, Ontika-3, Õeste-1). Seirejaamad jagunesid 2 suurde rühma: väike liikide arv, väike mitmekesisus; suur liikide arv, suur mitmekesisus.

Kõrge mikroobide aktiivsusega seirejaamad olid 1996. aastal: Matsalu-1, -2 ja -3; Karula -1; Ontika-1ja -3, Õeste-1 ja -3. Madala mikroobide aktiivsusega ja väikese arvukusega kooslused olid Pori-1 ja -2; Karula-2 ja -3; Adavere-2 ja -4; Saare-1 ja -3 seirejaamades. Mikrobioloogiliste näitajate poolest tasakaalus olevate kooslustega seirejaamad olid: Saare-2; Adavere-1; Õeste-1, -2 ja -3; Pori-5.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee