Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Mullaelustiku seire 2005. a.Mullaelustiku seire 2005. a.

Kokkuvõte

2005 aastal seirati mullaelustikukooslusi 8 seirealal. Vihmaussid (sugukond Lumbricidae) on vastastikuses seoses põhilise osaga mullaviljakust määravatest omadustest ja protsessidest, mistõttu nad on edukalt kasutatavad bioindikaatoritena mulla- ja maastikuseire läbiviimisel. Mullaelustikukoosluste seire parameetriteks olid: vihmaussikoosluse arvukus, liikide arv, epigeiliste, endogeiliste ja aneetsiliste eluvormide osatähtsus koosluses, dominantliigi osa koosluses (põllumullas), mikroobikoosluse hüdrolüütiline aktiivsus.

2005. aasta mullaelustikukooslusi mõjutasid järgmised tegurid: ilmastikutingimused, mullaomadused, inimmõju. Ilmastikutingimuste poolest oli 2005. aasta mullaelustikukooslustele soodus: vaid mõnel seirealal esines suvel sademetevaene periood (Õeste).

2005. aastal olid kooslused võrreldes varasemate aastatega liigirikkamad, millest võib järeldada, et kooslused on taastunud 2002. aasta suve põuastressist. Kooslused olid liigirikkamad looduslikel rohumaadel, kus leiti kuni 7 liiki. Vihmaussikoosluste arvukus oli kõigil proovialadel madal või keskmine ning ülikõrgeid arvukusi ei täheldatud (maksimaalne arvukus 152 is/m2). Mikroobikoosluse hüdrolüütiline aktiivsus oli 2005. aastal suhteliselt kõrge soodsate mullatingimuste tõttu.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee