Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Mullaelustiku seire 2010. a.Mullaelustiku seire 2010. a.

Kokkuvõte

2010. aastal seirati mullaelustikukooslusi 8 alal, 15 seirekohas.  Seiratavateks parameetriteks olid: vihmaussikoosluse arvukus, liikide arv ja arvukus liikide kaupa, epigeiliste, endogeiliste ja aneetsiliste eluvormide osatähtsus koosluses, dominantliigi osa koosluses (põllumullas), mikroobikoosluse biomass (SIR) ja respiratoorne aktiivsus.

Vaatamata väga kuumale perioodile kesksuvel oli 2010. aasta mullaelustikukooslustele ilmastikutingimuste poolest soodus. Sademete hulk oli normi piires, välja arvatud mõned piirkonnad Ida-Eestis, kus väga pika aja jooksul sademeid ei esinenud. Vihmaussikoosluste arvukus ja liikide arv olid palju-aastasest keskmisest suuremad, seda ka liigniisketel ja ajutiselt üleujutatavatel rohumaadel.

Koosluste liigiline koosseis peegeldas enamasti normaalseid tingimusi, liigniisketel aladel olid domineerivaks pool-veelise eluviisiga liigid. Inimtegevusest mõjutamata või ekstensiivselt mõjutatud looduslikud rohumaad olid liigirikkad (kuni 8 liiki). Põllumajandusliku tegevuse poolt mõjutatud rohumaadel ja haritavatel muldadel leiti 3–7 liiki vihmausse.

Mikroobikoosluse biomass (SIR) ja hingamise aktiivsus olid suurimad looduslikel madala intensiivsusega karjatatavatel rohumaadel ja madalamad liivmuldadega aladel. Lisaks tavalisematele vihmaussiliikidele leiti Vihula ja Endla seirealadelt sinakas soouss (Octolasion cyaneum), see on Eestis seni väikese levikuga liik, kelle levila on viimastel aastatel laienenud.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee