Asute siin: Avaleht 1997. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1997 Metsakanalised 1997. a.Metsakanalised 1997. a.

Kokkuvõte

Metsislaste seire raames loendatakse laanepüüd, tetre ja metsist. Loendus toimub augustis kvantitatiivse loendusena püsimarsruutidel. Põhiparameetriteks on asustustihedus, sooline struktuur ja pesitsusedukus loendusaladel ja ülemaaliselt. 1997. aastal toimus seire 8 loendusalal mandri-Eestis kokku 67 UTM ruudus.

Metsise asustustihedus 1997. aastal oli 0–10,8 is/km2, keskmiselt 1,4 is/km2, mis on madalam kui 1996. aastal ning viimase 20 aasta keskmine (2,3 is/km2). Viimase 10 aasta trend näitab asustustiheduse (arvukuse) langust.
Tedre asustustihedus oli 1,7–13,6 is/km2, keskmiselt 5,4 is/km2, mis on pikaajalisest keskmisest (4,1 is/km2) kõrgem. Viimase 10 aasta trend näitab asustustiheduse (arvukuse) tõusu.
Laanepüü asustustihedus oli 0–19,2 is/km2, keskmiselt 7,1 is/km2, mis on madalam nii 1996. aasta (9,5 is/km2) kui ka pikaajalisest keskmisest. Viimase 10 aasta trend näitab asustustiheduse peaaegu pidevat langust.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee