Asute siin: Avaleht 2003. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2003 Metsakanalised 2003. a.Metsakanalised 2003. a.

Kokkuvõte

Metsislaste seire raames loendatakse laanepüüd, tetre ja metsist. Loendus toimub augustis kvantitatiivse loendusena püsimarsruutidel.

2003. aastal toimus metsislaste seire Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Viljandimaal. 2003. aastal suuri metsislaste asustustiheduse muutusi ei toimunud. Laanepüü asustustihedus oli 2003. aastal 7,2 is/km2. Madalaim näitaja saadi Läänemaal ja kõrgeim Tartumaal. Tedre asustustihedus langes 2003. aastal võrrelduna 2002. aastaga. Eri seirekohtades varieerus tedre asustustihedus 0,4…4,0 is/km2. Madalaim näitaja saadi Tartumaal, kõrgeim Läänemaal. Metsise asustustiheduseks saadi 1,0 is/km2, 2002. aastal oli vastav näitaja 0,9 is/km2. Madalaim näitaja saadi Jõgevamaal ja kõrgeim näitaja Viljandimaal.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee