Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Metsakanalised 2004. a.Metsakanalised 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aastal metsislaste asustustiheduses suuri muutusi ei toimunud. Metsise ja tedre asustustihedus oli enam-vähem sama kui 2003. aastal, laanepüü asustustihedus tõusis mõnevõrra (2004. aastal 7,1 is/km2; 2003. aastal 6,7 is/km2). Kõikidel liikidel oli 2004. aastal asustustihedus madalam kogu seireperioodi (25 aastat) keskmisest.

Tedre asustustihedus oli 2004. aastal 1,8 is/km2. Eri seirekohtades varieerus tedre asustustihedus 1,1–2,5 is/km2. Madalaim näitaja saadi Pärnumaal, kõrgeim Läänemaal.

Metsise asustustiheduseks saadi 1,1 is/km2. Eri seirekohtades varieerus metsise asustustihedus 0,2–3,0 is/km2. Madalaim näitaja saadi Pärnumaal ja kõrgeim näitaja Ida-Virumaal.

Kõikide metsislaste liikide sigimise edukus oli noorteprotsendi näitaja põhjal 2004. aastal mõningal määral paljuaastasest keskmisest kõrgem. Ilma pesakonnata emaslinde oli suhteliselt palju: tedrel ja metsisel oli 54–57% emaslinde augustis ilma järglasteta. Metsislaste pesakonna keskmised suurused olid 2004. aastal suhteliselt keskpärased ja paljuaastaste keskmiste lähedased. Nii tedrel kui metsisel oli täiskasvanud isendite sooline vahekord enam-vähem võrdne.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee