Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Maismaalimused 2011. a.Maismaalimused 2011. a.

Kokkuvõte

2011.aastal toimus loodusdirektiivi II lisasse kantud pisitigude liikide sisundi seire Lahe, Nedrema ja Torgu seirealadel, uutest aladest lisandusid Sänna (Võrumaa) ja Ontika (Ida-Virumaa) seirepunktid. Seire käigus leiti 33 maismaateoliiki, sealhulgas 1 kaitsealune liik Vertigo angustior Nedrema hooldatud puisniidult. Teistelt seirealadelt aga kaitsealuseid liike kahjuks leida ei õnnestunud. Samuti oli Lahe seirejaama tigude arvukus ja liigirikkus oluliselt madalam kui varasematel aastatel, mis viitab tigude jaoks ebasoodsatele ilmastikutingimustele käesoleval aastal. Kõige arvukamalt oli proovides esindatud harilik kiritigu (Arianta arbustorum), teisel kohal sarvjas jooniktigu (Nesovitrea hammonis). Ohustatud liikidest esines seirealadel järgmisi Eesti punasesse raamatusse kantud liike: Aegopinella pura, Carychium minimum, Perforatella bidentata, Succinea oblonga, (4. ohukatekooria), Oxychilus alliarius ja Vertigo pygmaea (5. ohukategooria).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee