Asute siin: Avaleht 1997. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1997 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1997. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1997. a.

Kokkuvõte

1997. aastal toimus rabalindude seire järgmistes kohtades: Nigula raba, Männikjärve raba, Ruunasoo raba, Kodaja raba, Rongu raba, Põltsamaa (Epru) raba, Umbusi raba, Peterna madalsoo.

Võrreldes 1996. aastaga langes Nigula rabas lindude üldarvukus märgatavalt (644→590), kusjuures liikide arv (33) jäi samaks. Võrreldes 1996. aastaga vähenes Nigula rabas sinikael-pardi (5→2), metskiuru (199→115), sookiuru (176→108) arvukus. Eelmisest aastast arvukamalt pesitses sõtkaid (6→11), kiivitajaid (8→20), punajalg-tildreid (7→15), mudatildreid ( 26→32), kadakatäkse (29→67). Viimase 30 aasta keskmisest tasemest oli tunduvalt madalam suur- ja väikekoovitaja (vastavalt 26% ja 31%), hõbekajaka (32%) ja lõokese (46%) arvukus. Enamiku liikide arvukus oli paljuaastase keskmise lähedane või sellest kõrgem.

Männikjärve rabas oli liikide arv 1997. aastal 20, liikide asustustihedus oli 54,1. Madal arvukus oli metsvindil ja hänilasel, teistel liikidel oli arvukus lähedane paljuaastasele keskmisele. Uue liigina fikseeriti rabas 1 paar kalakajakaid.

Võrreldes 1952. aastaga on Alam-Pedja looduskaitsealal asuva Põltsamaa raba linnustik märgatavalt rikastunud. Ühest küljest on kasvanud stenotoopsete rabaliikide arvukus ja liigiline mitmekesisus (väikekoovitaja, rüüt, mudatilder, heletilder) ning teisest küljest on lisandunud terve rida uustulnukaid (kajakad, punajal-tilder, tikutaja, tutkas, mustsaba-vigle). 1997. aastal olid liikide arv, asustustihedus ja liigitihedus Põltsamaa rabas vastavalt 43, 39,1 ja 1,5.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee