Asute siin: Avaleht 1999. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1999 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1999. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1999. a.

Kokkuvõte

Soode ja rabade linnustiku seire toimus 1999. aastal järgmistel seirealadel: Nigula raba, Männikjärve raba, Nätsi raba ja Riisa raba.

Liikide arv (35) oli 1999. aastal Nigula rabas vaatlusrea kõrgeim, moodustades aastate 1968–1999 keskmisest 118%. Ka üldarvukus (646 paari) oli vaatlusrea keskmisest kõrgem (122%). 1999. aastal olid paljuaastasest keskmisest madalam piilpardi, tikutaja, väikekoovitaja, suurkoovitaja, hõbekajaka, lõokese ja kadakatäksi arvukus. Kiivitaja, punajalg-tildri arvukuse kasv jätkus ka 1999. aastal. Rüüdi ja sookiuru arvukus oli 1999. aastal keskmisest kõrgem.

Liikide arv Männikjärve rabas oli 1999. aastal vaatlusrea (1987–1999) keskmisest (22,8 liiki) kõrgem, üldarvukus ja -asustustihedus aga keskmisest tunduvalt madalamad (vastavalt 101,2 p ja 59,5 p/100 ha). Liikidest domineeris jätkuvalt metskiur, kellele järgnesid metsvint ja linavästrik. Tavalisest arvukam oli kägu, vähemarvukas aga põldlõoke. Arvukuse madalseis püsis salu-lehelinnul, lambahänilasel ja kadakatäksil.

Nätsi rabas pesitses 1999. aastal 37 liiki. Võrreldes 1989. aastaga on märgatavalt tõusnud sookure, kiivitaja, mustsaba-vigle, punajalg-tildri, mudatildri, naerukajaka, käo, põldlõokese, sookiuru ja punaselg-õgija arvukus. Vähenenud on piilpardi, tuttvardi ja väikekoovitaja arvukus. Lindude üldarvukus 1999. aastal (994 paari) oli märgatavalt kõrgem kui 1989. aastal (554 paari). Asustustihedus oli 1999. aastal 43,4 p/100 ha.

Riisa rabas oli 1999. aastal liikide arv 16, asustustihedus 37,2 p/100 ha, liigitihedus 2,7.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee