Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2004. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2004. a.

Kokkuvõte

Madalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus 2004. aastal Nigula ja Endla soostiku rabadel. Iga-aastastel seirealadel Männikjärve ja Nigula rabas olid nii lindude üldarvukus kui pesitsevate liikide arv vaatlusridade paljuaastastest keskmisest madalamal tasemel.

Nigulas rabas oli tavalisest madalam arvukus sinikael-pardil, piilpardil, rüüdal, kiivitajal, mudatildril, põldlõokesel, sookiurul, linavästrikul, punaselg-õgijal ja salu-lehelinnul. Ka ei kohatud loendustel rabapüüd ja ei leitud tema tegutsemisjälgi. Endiselt on Nigula rabas suhteliselt kõrge sõtka, sookure, kalakajaka, metsvindi ja metskiuru arvukus. Ajaperioodil 1968–2004 on Nigula rabas usaldatavalt kasvanud sõtka, sookure, punajalg-tildri, kalakajaka, metskiuru, linavästriku, punaselg-õgija, hallõgija, salulehelinnu ja metsvindi arvukus ning kahanenud sinikael-pardi, piilpardi, rabapüü, hõbekajaka, kiivitaja, suurkoovitaja, väikekoovitaja ja põldlõokese arvukus.

Endla soostiku rabades on pesitsejana kadunud 1950ndatel aastatel regulaarselt pesitsenud järvekaur, väikepistrik, rabapistrik, rabapüü ja kassikakk ning tollal juhuslikeks/võimalikeks pesitsejateks liigitatud soopart, punapea-vart, madukotkas, välja-loorkull, kivitäks ja kanepilind. 2004. aastal osutus Endla soostiku rabades dominantliigiks metskiur (42–64% üldarvukusest), kelle arvukus on viimase 50 aasta jooksul kasvanud nagu ka teistel puistulembestel generalistidel (metsvint, salulehelind). Arvukus on kahanenud avamaastiku liikidel – põldlõokesel ja sookiurul. Endla soostiku kurvitsate liigiline kooseis on jäänud põhijoontes samaks, regulaarse haudelinnuna on lisandunud kiivitaja ning kasvanud on rüüda ja mudatildri arvukus.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee