Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2005. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2005. a.

Kokkuvõte

Madalsoode ja rabade haudelinnustiku riiklik seire toimus 2005. aastal järgmistel seirealadel: Nigula raba, Männikjärve raba, Marimetsa raba, Tuhu madalsoo, Kodaja raba ja Rongu raba.

Nigula rabas oli liikide arv ja üldarvukus paljuaastasest keskmisest suurem. Rekordiliselt kõrge oli dominantliigi metskiuru arvukus, mis viitab liigi elutingimuste jätkuvale paranemisele ehk raba puistumisele. Ajaperioodil 1968–2005 on Nigula rabas usaldatavalt kasvanud sõtka, sookure, punajalg-tildri, kalakajaka, metskiuru, linavästriku, kadakatäksi, punaselg-õgija, hallõgija, salulehelinnu ja metsvindi arvukus ning kahanenud sinikael-pardi, piilpardi, rabapüü, hõbekajaka, kiivitaja, suurkoovitaja, väikekoovitaja ja põldlõokese arvukus. 2005. aasta loendusandmete lisandumisel muutus vaid kadakatäksi staatus Nigula rabas, kes klassifitseerus usaldatava kasvava trendiga liigiks. Liikide koguarv (alfa mitmekesisus) on vaatlusperioodi vältel usaldatavalt suurenenud, samas on usaldatavalt suurenenud ka liigikäive, mis viitab raba linnukoosluse stabiilsuse vähenemisele.

Nii pesitsevate liikide arv kui üldarvukus oli Männikjärve rabas kogu vaatlusrea (1987–2005) üks madalamaid. Seega jätkus Männikjärve rabas 1990te keskpaiku alanud haudelinnustiku allakäigu protsess, mille tõenäoliseks põhjuseks on raba puistumine ning häirimise suurenemine (laudtee tugev mõju väikeses rabas!).

Tuhu madalsoodes oli arvukus tugevalt vähenenud kurvitsalistel, eriti mustsaba-viglel, suur-koovitajal ja punajalg-tildril. Ka avamaastiku liikide sookiuru ja põldlõokese arvukus oli madalsoodes langenud.

Ka Marimetsa rabas läbiviidud loendus viitab mustsaba-vigle sooasurkonna arvukuse vähenemisele.

Rongu rabas ja Kodaja rabas aastatel 1997 ja 2005 kohatud liikide arv (Rongus vastavalt 25 ja 21 ning Kodajal vastavalt 22 ja 21) oluliselt ei erinenud. Mõlemal alal on usaldusväärselt kahanenud põldlõokese arvukus.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee