Asute siin: Avaleht 2007. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2007 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2007. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2007. a.

Kokkuvõte

Madalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus 2007. aastal Nigula rabas, Männikjärve rabas, Marimetsa rabas ja Kuresoo raba põhjaosas. Välitööd toimusid ajavahemikul 21. maist kuni 20. juunini. Usaldatavalt on ajaperioodil 1968–2007 Nigula rabas kasvanud sõtka, sookure, mudatildti, punajalg-tildri, kalakajaka, metskiuru, linavästriku, kadakatäksi, punaselg-õgija, hallõgija, salulehelinnu ja metsvindi arvukus ning kahanenud sinikael-pardi, piilpardi, tuttvardi, rabapüü, hõbekajaka, kiivitaja, suurkoovitaja, väikekoovitaja ja põldlõokese arvukus. Kõrge negatiivsete indikaatorliikide arvukus (metskiur, metsvint, salu-lehelind), kes on seotud puurinde laienemisega ja tihenemisega rabal.

Männikjärve rabas algas 1990te keskpaiku haudelinnustiku allakäigu protsess, mille tõenäoliseks põhjuseks on raba puistumine ning häirimise suurenemine (lautee tugev mõju väikeses rabas). Marimetsa rabas vähenes kahlajate koguarvukus loendusrajal, mis asub soo idaosas asuval lauteel, rohkem kui viie kordselt. Samal aja ilma häirimismõjuta loendusrajal kahlajate arvukus kasvas. Kohatud liikide arvukus ning üldarvukus vähenesid lauteel asuval loendusrajal. Uue liigina kohati Marimetsa rabas jõgitiiru. Uute liikidena on viimase 20 aasta jooksul Kuresoo linnukooslusse lisandunud mustsaba-vigle ja laululuik.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee