Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2011. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. toimus ja rabade linnustiku seire Nigula, Männikjärve, Ruunasoo, Marimetsa, Laismaa ja Elbu rabas ning Avaste ja Kesu looduskaitsealade soodes.

Võrreldes püsiseire algusega 1968. aastal on Nigula rabas enim langenud suurkoovitaja, tuttvardi, hõbekajaka ja rabapüü arvukus. Tugevalt on kasvanud sookure, metsvindi, punaselg-õgija ja sõtka arvukus. Oluliseks leiuks tuleb pidada kolme paari soorüdi leidu Elbu rabas.

Võrreldes 1995. aastaga on Avaste soos suurenenud metsvindi, tikutaja ja punaselg-õgija arvukus. Langenud on kõrkja-roolinnu, mustsaba-vigle arvukus. Liikidest jäid 2011. aastal leidmata kiivitaja, punajalg-tilder, täpikhuik, väike-lehelind, rohunepp, välja-loorkull, sinikael-part ning põldlõoke. Männikjärve rabas on nii liikide kui ka üldarvukus olid pikaajalisest keskmises väiksemad. Väga madalale on langenud salu-lehelinnu arvukus. Olulist arvukuse tõusu ei täheldatud ühelgi liigil. Pesitsemas ei leitud piilparti, tuttvarti, rüüta, suurkoovitajat, sookurge, põldlõokest ega hallõgijat. Enamikel aladel on dominantliigiks muutunud metskiur.

Viimase kuue aasta jooksul on kõigi kahlajate arvukus langenud. Eriti tugev on olnud tutka, mustsaba-vigle ja tikutaja arvukuse langus. Arvukus on tõusnud puistulindude osas, langenud aga eelkõige avamaastiku liikidel – seega on liikide arvukuse muutused ja liigiline koosseis indikaatoriks soode taimestikus ja maastikus asetleidvatele muutustele. Rabade haudelinnustikku mõjutavad ka rabadesse rajatud laudteed ning nende kasutamisel üha suurenev lindude häirimine.

Aruanded:

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee