Asute siin: Avaleht 2002. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2002 Maastike kaugseire 2002. a.Maastike kaugseire 2002. a.

Kokkuvõte

Maakatte muutuste jälgimiseks loodi maakatteklasside kaardid 16 üksusega. Need kaardid olid aluseks nii pindalaliste kui mitmekesisuse muutuste seireks. Maakatteklasside kaardid olid aluseks muutuste kaartide loomisel, mida toetas kvantitatiivselt üleminekutõenäosuste maatriks. See maatriks näitas, et 7 aastaga toimus Endla seirealal 60 üleminekut – 16 juhul samasse maakatteklassi, 44 juhul teisenemist teise maakattekategooriasse. Töö põhines Landsat 5 TM satelliitkaadri 187/19 kahe aasta andmete töötlusel PCI Geomatica 8.2. tarkvara abil, GISi rakendamisel oli põhitarkvaraks IDRISI32 ning maastike mitmekesisuse arvutused tehti FRAGSTATS 3.3. abil.

Töö põhitulemuseks oli kaks keskkonnaseisundi kaarti, mis saadi Endla seireala kahe satelliitpildi - 08.06.1988 ja 12.06.1995 – interpreteerimisel rohkete abimaterjalide ning välitööde toel. Seireperioodil areaalide piirjoonte kogupikkus kasvas. Piirjoonte pikkuse kasv 7 aasta jooksul 101 km oli oluliseks maastikulise mitmekesisuse muutuse näitajaks Endlas. Mõnevõrra kasvas ka areaalide piirjoonte tihedus kogu seirealal. Vaatlusperioodil suurenes puhveralal okas- ja segametsade vaheline kaugus, vähenes taastuva metsa ja põõsastike areaalide vahekaugus. Vähenes ka haritava maa areaalide omavaheline kaugus, mida oli seletatav põllualade osalise üleskündmisega. Nii looduskaitseala kui ka puhverala servaindeksid kasvasid vaatlusperioodi jooksul.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee