Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Maastike kaugseire 2010. a.Maastike kaugseire 2010. a.

Kokkuvõte

Maastike kaugseire allprogrammi 2010. aasta seiretööna kasutati keskmise ruumilise lahutusega satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper (TM) ja Enhanced Thematic Mapper Plus 2010. aastal pildistatud pilte ning samade skannerite piltide arhiivi. Satelliidipiltidelt kaardistati suurtaimestikku kaheteistkümne suurema sisemaajärve (Pühajärv, Saadjärv, Harku järv, Endla järv, Suurlaht, Mullutu laht, Ermistu järv, Kahala järv, Uljaste järv, Kasse laht, Viljandi järv ja Ülemiste järv), Narva veehoidla (Eesti ja Venemaa piiriveekogu), Võrtsjärve ja Peipsi järve ning Läänemere Eesti ranniku ranna- ja kaldavööndeis.

Seiretöö tulemustest ilmneb sisemaa järvede kaldaveetaimestiku vööndi laienemistendents. Kaldaveetaimestiku ning ujulehtedega taimestiku laienemine on olnud ulatuslikum Lääne-Eesti ja Saaremaa järvedel (Ermistu järv, Mullutu laht ja Suurlaht), samuti Vooremaa järvedel (Saadjärv). Narva veehoidla suurtaimestiku vööndi laienemistrend kogu veehoidla kaldavööndi ulatuses ei avaldunud. Võrtsjärve ja Peipsi järve suurtaimestikuga alade pindala laienemine näib olevat ajutiselt peatunud. Mererannal on viimase paarikümne aasta valdavaks tendentsiks olnud roostunud alade laienemine, seda eriti Eesti läänerannikul ja saartel.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee