Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Lendorav 2005. a.Lendorav 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aastal teostati lendorava seiret vastavalt seire programmile kolmes järgus:

1) lendorava asurkondade olukorra hindamine Eestis tervikuna;

2) lendoravale sobivate biotoopide asustatuse hindamine Virumaal;

3) lendorava arvukuse hindamine püsivaatlusaladel.

2005. aastal registreeriti lendorava esinemine (uus leiukoht või pikema ajavahemiku järel) viies paigas. Samas on 2005. aasta talvel metsaraie tõttu hävinud suur osa lendorava elupaigast Lääne-Virumaal Tudu metskonnas. Kontrolliti 134 lendorava elupaigaks sobivat metsaeraldist varasemate leiukohtade ümbruses, kõige rohkem asustatud metsaosi (22 kontrollitud metsaosa, asustatud seitse) leiti Oonurme piirkonnast. Paljudes kohtades on suurte lageraielankide vahele alles jäänud vaid lendorava elupaigaks olevad metsatukad, kus metsaraie on keelatud. Sellise arengu tulemusel kujunenud metsatukad on tugevate tuulte meelevallas, samuti killustuvad intensiivse metsaraie tagajärjel lendorava elupaigaks sobivad metsad ning väikeste gruppidena elavad lendoravad jäävad isolatsiooni.

Lendoravatele sobivate metsaosade asustatuse hindamiseks kontrolliti Virumaal 2005. aastal 120 eraldist, asustatuse protsent kõikidest kontrollitud metsaosadest oli 20,8% ning praeguseks kasvavatest metsaosadest 23,4%. Võrreldes varasemate seiretulemustega on olukord jätkuvalt halvenev, sest sobivate metsaosade asustatuse protsent on pidevalt suurenev. Nimetatud tendents näitab selgelt metsamajanduse järjest suurenevat survet lendorava levikule. Kõige kriitilisem on olukord Tudu metskonnas, kus tuleks keelata lageraied nendes raieküpsetes metsaosades, kus puistu esimeses rindes esineb haab. Vajalik oleks kogu Alutaguse piirkonnas lendoravatele raie-eelsete inventuuride läbiviimine.

Lendoravate arvukuse hindamise tulemused püsivaatlusaladel näitavad arvukuse ja asustustiheduse stabiilsust Tudulinna, Rihula ja Lepassaare püsivaatlusaladel, oluline arvukuse langus on toimunud Anguse püsivaatlusalal. Kämbla looduskaitsealal ei suudetud 2005. aastal lendoravate esinemist registreerida.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee