Asute siin: Avaleht 2007. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2007 Kotkad ja must-toonekurg 2007. a.Kotkad ja must-toonekurg 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aastal keskenduti suur- ja väike-konnakotka seirele. Suur-konnakotka (Aquila clanga) kuulub ühena kahest Eesti haudelinnust maailmas hävimisohus olevate liikide nimistusse ja on Euroopa kotkaste seas kõige halvemini uuritud. 2003 aasta seire tulemuste põhjal arvati Suur-konnakotka arvukuseks 20–30 paari. Väike-konnakotkas (Aquila pomarina) on Eesti kotkaliikidest sagedasim. Viimase kümne aasta jooksul antud hinnangud (1997. ja 2003.) näitavad stabiilsust. 2007. aasta seire käigus uuriti mõlema konnakotkaliigi arvukust ja sigimisedukust. Lisaks kontrolliti täiendavate teadmiste saamiseks mõningaid pesi ka talvel. Viimase kolme aasta andmete põhjal ning seirealadelt saadud tulemuste võrdlemisel saadi suur-konnakotka arvukuseks 15–25 paari (sh segapaarid) ja väike-konnakotka arvukuseks 450–550 paari. Konnakotkaste sigimisedukus kõigub aastati suurtes piirides. 2007. aasta oli konnakotkastele erakordselt ebasoodus. Poegi leidus vaid viiendikus pesadest.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee