Asute siin: Avaleht 2008. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2008 Kotkad ja must-toonekurg 2008. a.Kotkad ja must-toonekurg 2008. a.

Kokkuvõte

2008. aastal keskenduti must-toonekure (Ciconia nigra) seirele. Varem on must-toonekurg olnud riikliku keskkonnaprogrammi osa kolmel korral 1994., 1999. ning 2004. aastal, mil arvukuseks hinnati 100–120 (150) paari, kusjuures teada oli ca 90 pesitsusterritooriumi. Hinnanguliselt oli must-toonekurgi 2008. aastal 70–80 paari ning 56 asustatud pesitsusterritooriumi. Avastati 8 uut pesa, millest 4 olid seni teadmata territooriumitel.

Vaatamata varasematele kõrgematele hinnangutele, võib viimase kümne aasta jooksul must-toonekurgede arvukust pidada stabiilseks. Must-toonekure sigimisedukus Eestis on viimasel kümnendil olnud liiga madal populatsiooni taastootmiseks. Poegade arv edukates pesades oli arvestades Eesti viimaste aastate keskmist suhteliselt kõrge.

Viimase aastakümne jooksul on esinenud üksikuid pesapaikade kahjustamise juhtumeid (reeglina metsaraided ja ühel juhul ka pesa lõhutud).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee