Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Kiililiste seire 2011. a.Kiililiste seire 2011. a.

Kokkuvõte

Eesti kiililiikide, praeguseks 57 liigini kasvanud nimestikust registreeriti 2011. aastal kõikidelt seirealadelt kokku 25  liiki. Eelmisel, 2010. aastal oli registreeritud liikide arvuks 27,  2009. aastal 24 ja 2008. aastal 23.

Kaitstavate  ja EL Loodusdirektiivi lisadesse paigutatud seitsmest liigist õnnestus andmeid koguda viie kohta. Kahte liiki – pronkskõrsikut ja ida-vesihobu ei olnud võimalik tabada. Viimatimainitud liik on Eestis haruldane ja seni on tema kohta teada väga vähe leiukohti ja -fakte. Edaspidised uuringud näitavad, milline võiks olla selle liigi seireks sobiv ala. Pronkskõrsik seevastu on Eestis viimastel kümnenditel levilat laiendanud liik, kuid tema valmikud lendavad varakevadel ja hilissuvel. Rohe-tondihobu esinemist oli võimalik tuvastada ainult vastsete põhjal. Teiste kaitsealuste ja EL Loodusdirektiivi lisadesse kuuluvate liikide puhul on ühel alal reeglina võimalik seirata vaid ühte liiki. Kahe kaitsealuse liigi esinemine registreeriti kolmel seirealal.

Kuna seire ongi suunatud just kaitsealuste liikide jälgimisele, siis nelja viimase aasta vaatlused kinnitavad et need liigid on esinenud valitud seirealadel püsivalt, välja arvatud rohe-vesihobu, mille valmikuid ja vastseid ei õnnestunud 2011. aastal Alaveski seirekohast leida.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee