Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Kesktalvine veelinnuloendus 2005. a.Kesktalvine veelinnuloendus 2005. a.

Kokkuvõte

Veelindude taliloenduse projektile on põhiliselt edu taganud lihtsa ankeedi kasutamine. 2005.aasta jaanuaris saadeti välja 250 ringkirja koos ankeediga ning nendele vastas 52% vaatlejatest. 2005.aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadi vaatlusandmeid kokku 67 liigi kohta, kellest veelinde oli 37 liiki. Jaanuaritormi tõttu oli talvituvate veelindude liigiline koosseis ja arvukus suuresti erinev varasematest aastatest.

Eesti vete arvukamaks talvitujaks on aul (Clangula hyemalis), kelle suurimad kogunemispaigad asuvad Sõrve poolsaarel ja Loode-Eestis. Teine liik arvukuselt on sõtkas (Bucephala clangula), kelle 2005. aasta arvukus oli poole väiksem varasemate aastatega võrreldes.

Suurem osa ülejäänud seiratud veelindudest talvitus Lääne- ja Loode-Saaremaal ning Loode-Eesti rannikul, Dirhami - Osmussaare piirkonnas.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee