Asute siin: Avaleht 2006. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2006 Kesktalvine veelinnuloendus 2006. a.Kesktalvine veelinnuloendus 2006. a.

Kokkuvõte

2006.aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus koguti vaatlusandmeid kokku 67 liigi kohta, kellest veelinde oli 37 liiki. Kuna Eesti rannikumeri oli jäävaba ning atraktiivne siinsetele talvitujatele siis oli talvituvate veelindude liigiline koosseis ja arvukus suuresti erinev varasematest aastatest. suurem osa veelindudest talvitus Lääne- ja Loode-Saaremaal ning Loode-Eesti rannikul, Dirhami-Osmussaare piirkonnas. Arvukamaks talvitujaks oli aul (Clangula hyemalis). Kuna aul on rohkem seotud avamerega, siis oli raske hinnata liigi talvituva populatsiooni suurust vaid rannikuvaatlusi arvestades.

Arvukuselt teine liik oli sõtkas (Bucephala clangula). Eesti jaoks on kahtlemata kõige olulisem talvituja kirjuhahk (Polysticta stelleri), kelle talvituvate lindude arvukuseks hinnatati 2000–2500 lindu. Lisaks nimetatud liikidele jälgiti seiretööde käigus ka luikede, kosklate, vaeraste, kauride, alklaste ja ujupartide kesktalvist arvukust.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee