Asute siin: Avaleht 2003. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2003 Kaugseire arendustöö 2003. a.Kaugseire arendustöö 2003. a.

Kokkuvõte

Kaugseire arendusprojekti raames toimus 3. juunil 2003 Eesti esimene kaugseire seminar. Tartu Observatooriumi poolt tehti üleskutse esitada kaugseire rakendusprojekte, millised võiksid Eestis käivituda Riikliku keskkonnaseire programmi raamides 2004. aastast alates. Laekus kokku nelja rakendusprojekti lähteülesanded, mis kõik tunnistati kaugseire konsultatiivnõukogu poolt vajalikeks ja põhjendatuteks. Aruandes tuuakse välja potentsiaalsed keskkonnaseisundiga seotud kaugseire suunad Eestis (nt veekogude seisundi monitooring, atmosfääri seisundi ja pilvisuse seire, maakasutuse ja maastike muutuse seire). Aruandes arutatakse ka riikliku satelliidipiltide arhiivi loomise küsimusi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee