Asute siin: Avaleht 2007. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2007 Kaitsealuste seeneliikide seire 2007. a.Kaitsealuste seeneliikide seire 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aastal seirati 9 I kaitsekategooria, 8 II ja 2 III kategooria liigi leiukohti, neist I kategooria omasid kõigil praegu teadaolevatel leiukohtadel. Lisaks võeti kasutusele neli uut seireala. 2007. aastal, nagu ka eelmisel, arenesid makroseened suhteliselt hilja, enamuses Eesti paikadest vähearvukalt ja liigivaeselt. Seire käigus selgus:- 12 kaitsealuse liigi viljakehad (20st seiratust) jäid 2007. aastal seirealadel ilmumata (poropoorik, lilla põdramokk, taigapässik, lõhe-lehtervahelik, kuldpiimane riisikas, värviline lehtervahelik, sellerheinik, pruunikas ja lilla mütsnarmik, võrkheinik, mõru-kivipuravik, punajalg-kivipuravik). Leht-kobartoriku viljakehad ilmusid suhteliselt väikesel arvul ja vähemates kohtades kui tavaliselt. Pärast lühikest talveilmastikku (maapinna külmumine, ajutine lumikate) järgnenud talve soojem (kuni + 7 °C) ja lumeta periood tõi endaga kaasa tüüpilise kevadseene, limatünniku kohati rohkearvulise esinemise jaanuaris ja vähemaarvulise taasilmumise kohati detsembris 2007. Jaanuarikuistest viljakehadest suur osa talvitus lume all ja jätkas arengut märtsis-aprillis. Nagu ka varasemate aastate seirest järeldus, pole võimalik paljude seeneliikide, nende seas ka paljude kaitsealuste liikide puhul, nende esinemist või puudumist mingis kohas usaldatavalt hinnata ainult ühe või mõne aasta vaatluste alusel. Liigi puudumine (selle kasvukoha häirimatusel) ei tähenda liigi hävimist antud kohas.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee