Asute siin: Avaleht 2002. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2002 Kahepaiksed ja roomajad 2002. a.Kahepaiksed ja roomajad 2002. a.

Kokkuvõte

Kahepaiksete seire toimus 2002. aastal kokku 12 seirejaamas marsruut- e joonloendusena, platsiloendusena (Viidumäe) ja kahepaiksete sigimisveekogude seirena. 2002. aasta seirejaamad olid: Viidumäe, Penijõe, Kumari laid, Manilaid, Paunküla, Nõva, Tooma, Piirissaar, Värska, Alam-Pedja, Karula, Lahemaa.

Väga kuivade ilmastikuolude ja suhteliselt külma kevade tõttu tõttu oli 2002. aasta kahepaiksetele äärmiselt ebasoodne. Seire õnnestus tulemuslikult läbi viia üheksas seirejaamas. Kokku registreeriti kaheksa liiki kahepaikseid: tähnikvesilik Triturus vulgaris, mudakonn Pelobates fuscus, harilik kärnkonn Bufo bufo, kõre e juttselg-kärnkonn Bufo calamita, rohukonn Rana temporaria, rabakonn Rana arvalis, tiigikonn Rana lessonae ja veekonn Rana esculenta. Seega olid seirejaamades esindatud peaaegu kõik Eestis esinevad kahepaikseliigid. Vaid kolme liigi (harivesiliku Triturus cristatus, rohekärnkonna Bufo viridis ja järvekonna Rana ridibunda) esinemist ei täheldatud üheski seirejaamas.

Kahepaiksete liigirikkus oli kõrgeim Karula seirejaamas, kus kohati kuue erineva kahepaikseliigi esindajaid. Nõval märgiti viie liigi esinemine ning Kumarilaiul, Piirissaarel, Värskas ja Alam-Pedjal kohati nelja liiki kahepaikseid. Manilaiu ja Paunkülaseirejaamades täheldati kolme liigi esinemist. Kahe liigi esinemist märgiti vaid Viidumäel.

Üheksast seirejaamast kaheksas esinesid harilik kärnkonn ja rabakonn. Harilik kärnkonn puudus vaid Piirissaarel. Rabakonna ei kohatud sel aastal Viidumäe seirejaamas. Rohukonn esines kuues, tähnikvesilik neljas, kõre kolmes ning mudakonn, tiigikonn ja veekonn kahes seirejaamas.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee