Asute siin: Avaleht 2003. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2003 Kahepaiksed ja roomajad 2003. a.Kahepaiksed ja roomajad 2003. a.

Kokkuvõte

Kahepaiksete seire toimus 2003. aastal kümnes seirejaamas marsruut- e joonloendusena, platsiloendusena (Viidumäe seirejaamas) ja kahepaiksete sigimisveekogude seirena. 2003. aasta seirejaamad olid: Viidumäe, Kumari laid, Manilaid, Paunküla, Lahemaa, Tudusoo, Nõva , Tooma, Piirissaar, Värska.

Kümnes seirejaamas registreeriti 2003. aastal kokku 8 liiki kahepaikseid: tähnikvesilik Triturus vulgaris, mudakonn Pelobates fuscus, harilik kärnkonn Bufo bufo, kõre e juttselg-kärnkonn Bufo calamita, rohukonn Rana temporaria, rabakonn Rana arvalis, tiigikonn Rana lessonae ja veekonn Rana esculenta. Seega olid seirejaamades esindatud peaaegu kõik Eestis esinevad kahepaikseliigid. Vaid kolme liigi (harivesiliku Triturus cristatus, rohekärnkonna Bufo viridis ja järvekonna Rana ridibunda) esinemist ei täheldatud üheski seirejaamas.

Joonloenduste käigus kohatud kahepaiksete hulk oli kõikides seirejaamades tavapärasest palju väiksem.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee