Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Kahepaiksed ja roomajad 2005. a.Kahepaiksed ja roomajad 2005. a.

Kokkuvõte

Kuuetestkümnes seirejaamas registreeriti 2005. aastal kokku 7 liiki kahepaikseid: tähnikvesilik Triturus vulgaris, mudakonn Pelobates fuscus, harilik kärnkonn Bufo bufo, kõre e juttselg-kärnkonn Bufo calamita, rohukonn Rana temporaria, rabakonn Rana arvalis ja veekonn Rana esculenta. Seega olid seirejaamades esindatud peaaegu kõik Eestis esinevad kahepaikseliigid.

Kudemistingimused (ilmastik, veetase) olid enamikus seirejaamades rahuldavad. Kõre arvukus Kumarilaiul on endiselt pisut madalam kui hariliku kärnkonna oma, seepärast jätkati sel hariliku kärnkonna ümberasustamisega. Samas on kõre arvukus saarel tuntavalt tõusnud, seda pärast elupaiga taastamise alustamist ning sigimisveekogu regulaarset puhastamist ja süvendamist. Ka Manilaiul on kõre uuesti sigima hakanud, võimalik, et senise hääbumise süüdlasteks peetavate nastikute arvukust reguleeris 2005. aasta jaanuaritorm.

Rohekärnkonna ei kohatud sel aastal üheski seirejaamas, selle liigi hääbumine paraku jätkub. Pruunide konnade, roheliste konnade ja tähnikvesiliku arvukus Eestis on stabiilne, sama võib öelda Piirissaare mudakonnapopulatsiooni kohta. Mudakonna sigimisedukus Otepääl on paraku madal ning ilmselt on vajalik tõhusamate kaitsemeetmete rakendamine. Murettekitav on olukord ka Piusal, kus 2000ndate aastate alguse erakordselt suur harivesilikuasurkond kannatab jätkuvalt erakordselt madala sigimisedukuse all.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee