Asute siin: Avaleht 2010. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2010 Kahepaiksed ja roomajad 2010. a.Kahepaiksed ja roomajad 2010. a.

Kokkuvõte

2010. aasta jooksul kohati Eesti seirejaamades kokku 8 liiki kahepaikseid: tähnikvesilik (Triturus vulgaris), harivesilik (Triturus cristatus), mudakonn (Pelobates fuscus), harilik kärnkonn (Bufo bufo), kõre e juttselg-kärnkonn (Bufo calamita), rohukonn (Rana temporaria), rabakonn (Rana arvalis), tiigikonn (Rana lessonae).

Liiva- kruusakarjäärides elutsevate kõrede asurkondadest olid stabiilses seisus neli, kolme puhul oli tähendatav langustrend ning üks (Kuumi) asurkond oli tõusva arvukusega. Rannaniiduasurkondadest on Manilaidu kõrede arvukus stabiliseerunud, kuid Kumari laiu kõrepopulatsioon on hakanud kiiresti hääbuma. Rohekärnkonna asurkond Piirissaarel on hääbunud. Väga edukas oli Piirissaarel mudakonna sigimine. Mudakonna ning harivesiliku asurkonnad on nendes piirkondades, kus nende kaitseks on taastatud sigimisveekogusid, üldiselt stabiilsed. Pruunid konnade (rohukonn, rabakonn), hariliku kärnkonna ning tähnikvesiliku populatsioonid on üldiselt stabiilsed, sigimine enamasti õnnestus. Lõuna-Eestis on  roheliste konnade (tiigikonn) arvukus kasvav.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee