Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Kahepaiksed ja roomajad 2011. a.Kahepaiksed ja roomajad 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal toimus seire 27 seirejaamas üle Eesti. Tuvastati kaheksa liiki kahepaikseid (rohelisi konni kõikidel juhtudel liigini ei määratud): tähnikvesilik (Triturus vulgaris), harivesilik (Triturus cristatus), mudakonn (Pelobates fuscus), harilik kärnkonn (Bufo bufo), kõre e juttselg-kärnkonn (Bufo calamita), rohukonn (Rana temporaria), rabakonn (Rana arvalis) ja tiigikonn (Rana lessonaeja) ning kolme liiki roomajaid: kivisisalik (Lacerta agilis), arusisalik Lacerta vivipara ja nastik (Natrix natrix). Vaskussi (Anguis fragilis) ja rästikut (Vipera berus) ei kohatud üheski seirejaamas. Esimese puhul on tegemist väga varjatud eluviisiga roomajaga, rästiku seireks tuleks valida spetsiaalseid seirejaamad.

Üle kogu Eesti levinud ning tavalisteks kahepaikseliikideks on harilik kärnkonn, rohukonn, rabakonna ja tähnikvesilik. Lõuna-Eestis on arvukad ka rohelised konnad, kelle leviku põhjapiir asub Tammsalu juures. Lääne-Virumaa eramaadel asuvad harivesiliku- ja mudakonnaasurkonnad on pea-aegu kõik väga halvas olukorras ja vajaksid kiiret taastamist/puhastamist. Karstiveekogudel on seevastu head looduslikud sigimisveekogud. Liiva- või kruusakarjäärides asuvad kõre asurkonnad on üldiselt stabiilse arvukusega või isegi tõusutrendis, rannaniitudel asuvad populatsioonid on endiselt väga madala arvukusega ning 2011. aastal oli nendes asurkondades sigimisedukus väga madal. Piirissaarel oleks kiiresti vaja sigimisveekogude olukorda paranda, et vältida sealse mudakonnapopulatsiooni arvukuse langust.

Roomajate seire puhul on kavas tulevikus seirejaamade arvu suurendada. Erinevate roomajate levikust ja asurkondade seisundist on Eestis vähe teada ja seda olukorda on plaanis parandada. Kivisisaliku, kui meie kõige ohustatuma roomajaliigi seisund, on kolmes seirejaamas hea või isegi väga hea.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee