Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Jõevähk 2004. a.Jõevähk 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aastal teostati jõevähi seiret 11 erinevas seirepunktis: Karujärves, Kubija järves, Kuke peakraavis, Kurtna Suurjärves, Luguse jões, Mustoja jões, Paadremaa jões, Pülme järves, Tänavjärves, Voki järves ja Ärma jões.

Vähiasurkondade seisundi suhteline stabiilsus registreeriti viies punktis: Karujärves, Kubija järves, Tänavjärves, Voki järves ja Väinjärves. Oluliselt oli vähiasurkonna arvukus langenud Kurtna Suurjärves, Mustoja jões ja Paadrema jões. Vähki ei leitud Väinjärve seirealalt, Ärma jõe seirealal püük üleujutuse tõttu ebaõnnestus. Vähi arvukus oli mõnevõrra tõusnud Pülme järve ja Tänavjärve seirealal.

Vähiasurkondade episootilise seisundi analüüsil oli kõrgeim lapihaigusse nakatunud isendite osakaal Kuke peakraavis, ulatudes 54,5%-ni. Lapihaigeid leiti rohkem ka Tänavjärvest.

Seire käigus saadud andmed kinnitavad endiselt tugeva röövpüügi esinemist peaaegu kõigis seirepunktides kaasaarvatud veekogude teistes piirkondades.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee