Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Jõevähk 2009. a.Jõevähk 2009. a.

Kokkuvõte

2009. aastal teostati jõevähi katsepüüke 10 seireveekogus. Katsepüükidel kasutati vähimõrdasid. Jõevähk esines kõigis veekogudes, kuid erineval arvukusel.

Mustoja seirepüügis olnud üks vähk näitas väga madalat arvukust. Kuna kahe aasta eest oli vähi asustustihedus keskmine ning arvukuse langus drastiline, on vajalik kontrolliks teostada 2010. aastal täiendav seirepüük.

Keskmisel arvukusel esineb jõevähk Kuke peakraavi ja Kuningvere järve seirealas. Kuke peakraavis on suuresti vähivaru vähenenud, võimalik, et vohava lapihaiguse mõjutusel. Vähiasurkonna muutuste jälgimiseks on soovitav korrata seal seirepüüki ka 2010. aastal. Kuningvere järves on jõevähi seisundi osas aga märgata paranemise trendi.

Jõevähi arvukus on kõrge Kurtna järves, Tänavjärves, Värska lahes ja Ärma jões. Seejuures oli täheldatav oluline vähivaru kasv Kurtna Suurjärve ja Tänavjärve puhul. Karujärves, Luguse jões ja Punapea jões on jõevähi asustustihedus väga kõrge. Neist Luguse jõe vähivaru on just viimastel aastatel olulisel määral taastunud. Lisaks Kuke peakraavile leiti lapihaigeid vähke veel Tänavjärvest ja Ärma jõest. Üksikuid portselanhaigeid isendeid esines pooltes seirealades. Vähi koorikul parasiteerivaid vähikaane (Branchiobdella sp.) esines vähem või rohkem peaaegu kõigis veekogudes, v.a Tänavjärv. Nende parasiitide mõju vähipopulatsioonile peetakse väheoluliseks. Röövpüügi mõju vähiasurkonnale hinnati oluliseks Luguse jõe ja Tänavjärve ning tõenäoliseks ka Kuningvere järve puhul. Luguse jões toitub vähist aktiivselt naarits, võimalik, et ka saarmas.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee