Asute siin: Avaleht 2000. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2000 Hülged 2000. a.Hülged 2000. a.

Kokkuvõte

Hüljeste seire raames hinnatakse hall- ja viigerhüljeste arvukust, määratakse seireparameetrid ning käsitletakse hüljeste suremust. Hallhülge arvukust hinnatakse hüljeste loendamisega nende lesilatel kas "horisontaalloenduse" (hüljeste loendamine paadist või kaldalt binokli või vaatetoru abil) ja/või lennuloenduse meetodit kasutades. Hallhüljeste sigimisedukuse hindamiseks kasutatakse saartele sündinud hülgepoegade loendust ja nende suremuse hindamist. Viigerhüljeste loendamiseks kasutatakse lennukilt Soome lahe ja Liivi lahe jääl lesivate hüljeste loendust transektide kaupa.

Eesti on hall- ja viigerhülge asurkondade püsiva asuala kagupiiriks. Suurem osa Eesti vetes viibivast Läänemere hallhülgeist on koondunud Lääne-Eesti saarestikku, kus asuvad ka suuremad lesilad. Eesti rannikumere Soome lahe osas on teada vaid kolm püsivat koondumisala. Viimase kümne aasta loendustulemusi arvestades võib märgata populatsiooni arvukuse tõusu Lääne-Eesti saarestikus ning arvukuse langust Soome lahes. 2000. aastal loendati seitsme seireala lesilal kokku 1560–1610 hallhüljest.

1999–2000 aasta jäävaese talve tõttu leiti hallhülgepoegi ainult Innarahult ja Nootamaalt Vilsandi Rahvuspargis ja Allirahu-Tompamaa saarterühmast. Kerju saarel ja Vesitükimaal poegi ei sündinud. Teistel seirealadel ei olnud ala ligipääsmatuse tõttu võimalik poegade arvu kindlaks teha. 2000. aasta hallhülgepoegade suremusnäitajad (27,3% Allirahu saarterühmas ja 28,1% Innarahul) on viimaste aastate suurimad. Kõrge suremus tulenes jäävaesest talvest tingitud lesilate "ülerahvastatusest", mis soodustas haiguste levikut ning ei lubanud emadel rahulikult poegi imetada.

Viigerhülge seiret 2000. aastal ebasoodsate jääolude tõttu teha ei saanud. Soojade talvede jätkumisel ilmselt sigimisedukus langeb ja loomade arvukus väheneb.

Kalapüügiaruannete põhjal hukkus 2000. aastal kalapüünistes (peamiselt mõrdades) 87–215 hüljest, kellest enamik olid noored hallhülged.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee