Asute siin: Avaleht 2003. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2003 Hülged 2003. a.Hülged 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aastal toimus hallhülge arvukuse hindamiseks seirealadel karvavahetuse perioodil veest väljas olevate isendite loendus. Asurkonna suuruseks saadi 2675–2785 isendit. Kui vaadata kogu Läänemere keskosa hallhülgeasurkonda kui ühte tervikut on loendusandmete põhjal aastatel 1999–2003 toimunud hallhülge 7–17% juurdekasv. 2003. aastal sündis heade poegimistingimuste tõttu (jäätalv) väga elujõuline hallhülge põlvkond. Seda näitas ka hüljeste vanuseline koosseis seirealadel, kus sama aasta poegi võrreldes varasemate vaatlustega oli erakordselt palju (üle 10%).

Viigerhüljeste asurkonna suurusest hinnangu saamiseks kasutati jääl lesivate isendite loendust lennukilt. Loendustransektid asusid ühtlaselt üle kogu Liivi lahe. 2003 aastal saadi Liivi lahe viigerhüljeste loendustulemuseks 579 ± 101 (95% CI, 18%) looma. Võrreldes 1996 ja 2003 aasta loenduste keskväärtusi (1407 ja 579) võib väita, et Liivi lahe viigerhüljeste arv on seitsme aastaga ligikaudu 2,4 korda langenud.

Inimtekkeline hüljeste suremus tähendab eelkõige kaaspüüki kalapüünistes. Inimtekkelise hüljeste suremuse väljaselgitamiseks kasutati 2003. aastal isiklikke intervjuusid kaluritega.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee