Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Hülged 2004. a.Hülged 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aastal teostati hallhüljeste seiret Põhja-Uhtju, Malusi, Krassi, Selgrahu, Hari kurgu (3 ala), Klaasirahu, Laevarahu, Allirahu seirealadel.

Kokku loendati seirealadel 2004. aastal 2585–2745 karva vahetavat hallhüljest. Loendusviga tuleneb metoodilistest raskustest väga suurte või väga hajusate hülgekarjade loendusel. Eesti jaoks on saadud hallhüljeste karvavahetuse aegne arvukus 150 isendi võrra väiksem kui 2003. aastal Tulemus siiski kinnitab kasvavat trendi, mida on jälgitud vähemalt 1999. aastast. Läänemere hallhüljes on rändav liik ja arvukuse hetkelised muutused on mõjutatud rännetest erinevate mereosade vahel. Viigerhülge lennuloendust Liivi lahel jääl ei olnud 2004. aastal võimalik läbi viia jää varajase lagunemise tõttu.

Alternatiivse tegevusena seirati hüljeste levikut sigimisajal eesmärgiga saada ülevaade sigivate isendite arvust (sagedusest) ja levikust erinevates jäätüüpides, mille kaudu oleks võimalik hinnata asurkonna seisundit. Kuna sellist seiremeetodit rakendati Läänemeres esmakordselt, oli tegemist pilootuuringuga, mille peatähelepanu oli suunatud eri jäätüüpide ulatuse ja iseloomu hindamisega viigerhülge bioloogia seisukohast. Ettevõtmise tulemusena saadi Soome spetsialistide juhendamisel vajalik kogemus metoodika rakendamiseks ja leiti ka üks klassikaline viigerhülge pesapaik, mis halveneva ilma ja ohtra värske lume tõttu jäi detailselt kaardistamata. Viigerhüljeste seiret kogunemisaladel jäävabal perioodil ei teostatud kuna sügissuve ilmad olid ebasoodsad.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee