Asute siin: Avaleht 2008. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2008 Hülged 2008. a.Hülged 2008. a.

Kokkuvõte

Eesti rannikul loendatud hallhüljeste arv oli suurim kogu senise seireperioodi jooksul. Kokku loendati hallhülgeid 4151 isendit. Sooja talve tõttu puudus jää ning hallhülged poegisid maale.

Viigerhüljeste lennuloendust absoluutarvukuse hindamiseks ei olnud võimalik seireaastal teha, kuna Liivi Lahel sulas jää enne loendusperioodi või ei olnud jääd karvavahetuse ajal üldse. Vaatlused Pärnu lahel näitasid, et kujunenud jää ja kiskluse oludes ebaõnnestus viigrite sigimine ning elujõulist järelkasvu sel aastal Eesti viigerhüljestel ei olnud.

2008. aastal toimus esimene laiaulatuslik lennuloendus. Lennuloendus on osutunud väga täpseks ja suurte kogumite loendamiseks ainuvõimalikuks meetodiks. Üleminekuks aerofotodel põhinevat loendusele tuleb järgnevate aastate jooksul järk – järgult selgitada ja kalibreerida erinevate loendusmetoodikate erinevused.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee