Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Hülged 2009. a.Hülged 2009. a.

Kokkuvõte

2008/2009 aasta talv oli taas keskmisest soojem. Kuigi jää tekkis suhteliselt hilja, olid ilmad 2009. aasta kevadtalvel vaiksed ja jää püsis Liivi lahe hallhüljeste poegimispiirkonnas (Saaremaa lõunarannik) sigimisperioodi lõpuni. 2009. aastal oli Eesti rannikul lennuloenduse käigus loendatud hüljeste arv madalam kui 2008. aastal. Viigerhülge lennuloendust 2009. aastal absoluutarvukuse hindamiseks ei olnud võimalik teha, kuna Liivi Lahel sulas jää enne loendusperioodi. Viigerhüljeste sigimisalade seire jää väliuuringu käigus leiti Väinamere keskosas lagedalt jäält mitmeid ema-poja paare, kusjuures pojad olid visuaalsel hinnangul hea toitumusega. Puhkealade seire tulemuste järgi oli loomade asustustihedus suur Hiiumaa Laidude Kaitsealal, mis on peamine traditsiooniline viigrite koondumispaik ka suvel ja sügisel. Hiiumaa Laiduse Kaitsealal oli arvukus võrreldav 2008. aasta tulemustega, Kumarilaiu ja Sipelgarahu viigrite arvukus oli veidi väiksem.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee